Matthijs Glazenburg 

M2 – Iconen van Brabant

3 januari, 2013

 Schacht9EE

In dit tweede masterproject dat ik gedaan heb lag de focus op het hergebruik van industrieel erfgoed. Onder leiding van M. Musch, J. Groenland en prof. Van Wesemael hebben we het eerste gedeelte van het project, in groepsverband, een complex naar keuze onderzocht. Daarbij heb ik met twee medestudenten het KVL te Oisterwijk onderzocht. Na deze uitvoerige analyse die uiteindelijk resulteerde in een atlas zijn we elk voor zich een gebouw van het complex gaan uitwerken. Uit ons concept kwam naar voren dat we een voor de toekomstige gebruikers van het complex een soort van hoofdgebouw nodig hadden. Een langwerpig pand dat zich als voorkant van het terrein manifesteerde was hiervoor het meest geschikt en hiervoor heb ik dan ook een opzet gemaakt tot hergebruik. Daarbij heb ik me voornamelijk gefocust op het maken van een nieuwe entreezone in het voormalige tweedelige gebouw. Met behulp van een nieuw materiaal heb ik verschillende accenten aangebracht in het gebouw.

entree1EE

 

Comments are closed.