Matthijs Glazenburg 

24UP

3 april, 2014

24UP 2014 - Groeifase1 De Heus

Dinsdag 1 en woensdag 2 april deden wij mee aan de 24-uurs ontwerpwedstrijd 24UP van onze studievereniging CHEOPS. Samen met medestudenten Folkert Hofstra, Lars Rutten en Fabian Vos hebben wij de eervolle vermelding in ontvangst mogen nemen voor ons ontwerp. De wedstrijd, waarbij opdracht en locatie geheim zijn tot het evenement start, stond in het teken van veevoederfabriek De Heus in Den Bosch.

24UP 2014 - Biobased groeimodel in de media

De opdracht was geïnitieerd door Theo Matthijssen voorzitter van het BAI (Bosch Architectuur Initiatief) en door hem voorgelegd aan de 24UP commissie. Theo Matthijssen trad daarom op als de voorzitter van de jury die naast hem bestond uit Jon van Rooijen (Rijksdienst voor Cutureel erfgoed), Sophie Rousseau (Stedebouwkundige aan de TU/e) en Maarten Willems (docent en projectbegeleider Architectuur aan de TU/e) luidde als volgt:

Ontwikkel, door het herbestemmen van de fabriek De Heus, in combinatie met een bestemmingsplan voor de Kop van ‘t Zand, een klimaat waarin een recreatieve en culturele broedplaats zich kan vormen, waarbij tevens de culturele historische waarden van de gebouwen niet alleen behouden worden maar ook toegepast worden om het gebied aantrekkelijk te maken.

De opdracht werd ingeleid door presentaties van Jack Hock (directeur Strijp-S bij Trudo), Jon van Rooijen (Rijksdienst voor Cultureel erfgoed), Jules Goris (gemeente Den Bosch), Joep Mol (Architect) , Michael Bol (MBvDA / Conceptenbouwers) en Kirsti Pol (Conceptenbouwers). Deze laatste drie presenteerden samen hun plan als Coöperatief in Opbouw.

Vanuit deze presentaties hebben wij besloten om ons plan op te zetten aan de hand van een groeimodel, waarbij we klein beginnen en het gebied gaandeweg ontwikkeld zal worden. Wij hebben dus vooral het proces vormgegeven waarmee tot een volledige ontwikkeling gekomen kan worden.

24UP 2014 - Groeifase1 De Heus Invitation

De eerste stap hiervan is de introductie, waarbij het terrein toegankelijk word gemaakt en er bekendheid en enthousiasme zal worden gegenereerd onder bewoners van de stad door middel van culturele activiteiten. We hebben daarvoor 1 plek op het terrein gekozen dat kan worden ingezet voor deze introductiefase. Dat moest voor ons een plek aan het water zijn omdat het water in ons verdere plan een belangrijke rol speelt. Dit gebouwdeel van de fabriek, te midden van het complex, zal gestript worden en van onderen geopend. Wij zien dit als een meubel dat steeds aangepast kan worden aan de activiteit die plaats vind, een bar die opgetakeld kan worden om plaats te maken voor decor stukken voor het buitentheater. Door deze plek open te breken verliest de bebouwing van het complex langs het water haar boogvorm en word vanaf welke plek aan het water ook de gehele kade zichtbaar.

 24UP 2014 - Groeifase1 De Heus

Na deze fase komt De Heus in een groeifase, er worden delen van de fabriek gesloopt, waardoor bijvoorbeeld het monumentale fabriekspand weer op zichzelf komt te staan,  de Coöperatie doet haar intreden in dit gebruiksklaar gemaakte pand, waar zij dan ook kleinschalige bedrijvigheid kunnen organiseren. Het terrein zal al gedeeltelijk worden heringericht om aan het meer recreatieve karakter van de plek te kunnen voldoen. In de opslag-hallen zal worden gestart met de teelt van hennep voor het vervaardigen van duurzame bouwproducten die gebruikt zullen worden in een later stadium van het groeimodel. De hennep zal tot die tijd opgeslagen worden in de Silo’s die aan het water staan.

In de derde fase word het gebied volwassen. Er zal verdere sloop plaats vinden en het gebied komt in haar beoogde vorm. De as door het gebied verbind de verschillende culturele activiteiten in het gebied. Een kans zien we in het initiatief om hier een theaterschool te vestigen die samenwerkt met de Verkade Fabriek. Aan de rand van het gebied vind wederom productie plaats in de vorm van decorbouw en de bouw van boten waarbij de samenwerking kan worden aangegaan met een sociale werkplaats. Wij vinden het belangrijk dat het gebied voor alle lagen van de bevolking is en niet alleen voor de culturele elite. Aan het recreatief water dat het gebied in gaat komt een horeca functie op een markante plek in het monument. Met onder andere het zelfgeproduceerde hennep kan in de groen zone een autarkische woongroep worden opgezet die als voorbeeld dient voor de regio van Den Bosch, waar geleerd kan worden hoe met biobased materialen te bouwen. Een andere creativiteit dan de culturele creativiteit die het gebied ook kent.

Comments are closed.