Matthijs Glazenburg 

Wonen voor jongeren met autisme

29 augustus, 2014

Donderdag 28 augustus ben ik afgestudeerd met mijn ontwerp voor een woonomgeving waar jongeren met autisme zich kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen. Het project is beoordeeld met een 8 en er was veel waardering voor de manier waarop het ontwerp aansluit op de behoefte van de doelgroep. Hieronder lees je de samenvatting van het boek dat ik heb gemaakt en een selectie van de afbeeldingen die daarin zitten. Voor meer info over het concept kun je hier terecht.

Wonen voor jongeren met ASS. Een ruimtelijke verkenning van het groepswonen. Dit afstudeerwerk kan gezien worden als een ruimtelijk onderzoek naar het verbeteren van het wonen in de groep. Specifiek voor jongeren met autisme, die door hun stoornis veel baat hebben bij een omgeving die op hen is aangepast, een fi jne plek waar zij zich kunnen ontwikkelen. Ontwikkelen naar zelfstandigheid en voorbereiden op de toekomst, want dat is wat deze jongeren nodig hebben. Vaak leiden de veranderingen naar zelfstandigheid tot verergering van de problematiek, door een goede begeleiding is deze terugval te beperken.

Door op zoek te gaan naar de behoeften van jongeren met autisme en de problemen waar zij mee geconfronteerd worden wanneer ze zelfstandig willen worden, is er een concept bedacht waarin bewoners in drie stappen zelfstandig kunnen gaan wonen. Deze drie stappen bevinden zich op één locatie, waardoor de bewoner vertrouwd raakt met zijn omgeving. Vanuit de thuissituatie komt de bewoner hier begeleid wonen en groeit dan via semibegeleid wonen naar de laatste fase. In deze fase woont de bewoner semi-zelfstandig. Het concept is uitgewerkt in verschillende ruimtelijke ideeën; 3 architypes voor de privé ruimte van de verschillende fasen, het zoveel mogelijk scheiden van functies en het mengen van de gemeenschappelijke- en privé ruimtes binnen één groepswoning. De locatie in Breda die is gekozen, sluit aan bij de behoefte en het perspectief van de bewoner.

De drie stappen zijn opgesplitst in 2 gebouwen. De laatste fase is uitgewerkt in het bestaande gebouw op de locatie, een voormalige kleuterschool, welke gerenoveerd zal worden. De twee eerste fasen zijn samengepakt in een nieuw gebouw, dat in het teken staat van samen wonen. De zorgverlening kan door deze bundeling efficiënt ingericht worden. De nieuwbouw heeft een lineaire structuur die ook in de vertroebelde structuur van de bestaande school is terug gebracht, waardoor beide gebouwen erg overzichtelijk zijn.

De eerste groep is volledig op de begane grond. Dat zorgt voor veel overzicht en een goede menging van de ruimtes, waaronder de 8 Kamers van de bewoners. Er is altijd een geschikt plekje te vinden voor de bewoner, wat hij of zij ook wil doen. De tweede groep is gedeeltelijk beneden en deels op de verdieping. De bewoner heeft met zijn Studio meer afstand tot de groep en is al zelfstandiger. In de derde fase, het bestaande gebouw, heeft de bewoner één van de acht Appartementen.

Het aanbieden van een geheel traject naar zelfstandigheid op één plek geeft veel voordelen voor de ontwikkeling van de bewoners. Op deze plaats kan de jongere met autisme zich optimaal voorbereiden op zijn verdere zelfstandige leven. De verschillende groepen zijn erop ontworpen dat ze aansluiten en bijdragen aan dit proces.

Door functies te scheiden en ruimtes niet te groeperen maar te mengen, ontstaat er een woning waarin altijd ruimte is voor de individuele wensen van de bewoner. De beide gebouwen bieden de mogelijkheid voor de bewoners om van elkaars aanwezigheid gebruik te maken, maar bieden ook ruimte voor voldoende privacy.

Door goed te kijken naar de specifieke behoefte van deze doelgroep kunnen gebouwen ontworpen worden die beter aansluiten bij de wensen van, en prettiger in de beleving zijn voor mensen met een autistische stoornis.

 

Comments are closed.